CÓ 3 HÌNH THỨC GÓP CƠ BẢN TẠI TECH HỎM 

HÌNH THỨC 1:

Quẹt thẻ tín dụng – Thanh toán trong 45 ngày

HÌNH THỨC 2:

Quẹt thẻ tín dụng – Trả góp hàng tháng

( 3 THÁNG – 6 THÁNG – 9 THÁNG – 12 THÁNG )

HÌNH THỨC 3:

Lên hồ sơ trả góp với bên Ngân Hàng ( HD SAISON ) ( HOME CREDIT )

( 7 THÁNG – 9 THÁNG – 12 THÁNG )

CAM KẾT LÃI THẤP NHẤT THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG

CAM KẾT KHÔNG GỌI LÀM PHIỀN THƯỜNG XUYÊN

YÊU CẦU VAY

Chỉ cần có 30% giá trị máy

Chỉ cần có CCCD  Chip và từ 18 tuổi

Đặc biệt: CHẤP NHẬN TRẢ GÓP NỢ XẤU